DeSOx

Nabízíme dodávku suché i polosuché metody odsíření. Jako sorbent je možné použít vápenný hydrát Ca(OH)2 nebo soda bikarbona NaHCO3. Pro náročnější provozy, jako je např. spalovna komunálního odpadu nebo RDF (tuhá upravená paliva), je odsíření doplněno o dávkování dalších sorbentů, obvykle aktivního uhlí pro zajištění maximální účinnosti čištění spalin. U mokré metody realizujeme intenzifikace jako je např. přidání sprchových pater, odlučovače kapek nebo instalace technologie Tray významně zvyšující účinnost celého absorbéru.