Rekonstrukce jemného eliminátoru kapek a oprava absorbéru B5 Elektrárny Počerady

Sdružení firem Aeras, s.r.o. a ESB, a.s. úspěšně dokončilo opravu odsiřovacího absorbéru na bloku B5 v elektrárně v Počeradech. Kromě revitalizace celého zařízení byl instalován nově 3. stupeň odlučovače kapek, díky kterému je snížen kapalný úlet z absorbéru. Garantovaná hodnota snížení kapalného úletu (snížení min. o 15 mg/Nm3 oproti stavu před instalací) byla splněna s velikou rezervou