Tkaninový filtr v Teplárně Olomouc úspěšně dokončen

V září se povedlo uvést do provozu a předat do užívání tkaninový filtr pro Veolia Energie ČR, a.s. Smluvní hodnota emisí TZL byla stanovena na 7 mg/m3, při jednorázovém ověřovacím měření bylo dosaženo asi 2 mg/m3. Děkujeme všem partnerům za pomoc při dokončování tohoto díla, které sníží emise polétavého prachu na Olomoucku.

Emise prachu sopky Etna

24. 12. 2018 se probudila sicilská sopka Etna. Srovnáním s jinými erupcemi odhadujeme emisi velmi jemného prachu (PM 2,5, PM 10) na 2,3 mil. tun/den. Pro srovnání, průměrná hnědouhelná elektrárna plnící současné emisní limity s výkonem 700-800 MW vypustí obdobné množství prachu za cca 100 let provozu na plný výkon. Pozn. Uvažujeme množství výstupního plynu 4,4488 mil m3/hod, výstupní koncentraci 15 mg/m3, 365 dní/rok provozu.

Foto: Tomáš Indra

Znečištěný vzduch je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí

Převzato z The Guardian

Podle britského deníku více než 95% světové populace dýchá znečištěný vzduch, především stále rostoucí populace ve městech. Nůžky mezi kvalitou vzduchu ve vyspělých a rozvojových zemích se dále rozevírají. Od roku 1990 se rozdíl mezi nejméně a nejvíce znečištěnými oblastmi zvýšil z šestinásobku na jedenáctinásobek.

Světová zdravotnická organizace považuje znečištění ovzduší za největší globální ekologický problém (více zde) s více než šesti miliony úmrtí ročně způsobených znečištěným vzduchem.