XXIV Sympozjum Energetyka Bełchatów 2022

Také tento rok se Aeras zúčastnil tradičního setkání energetiků v Polsku, i tentokrát pod záštitou agentury CzechTrade. Mnoho zajímavých schůzek a kontaktů proběhlo i za účasti ministerského rady Jakuba Rudyho a vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Ivo Šipla. Oběma děkujeme za podporu na polském trhu a věříme, že se budeme potkávat i nadále. Osobně se zúčastnil i pan Kirk Larsen z Dánska jako reprezentant firmy FLSmidth pro technologii Coromax®.

https://www.linkedin.com/posts/ivo-%C5%A1ipl-7a9019189_energetykabeagkchataejw-export-czechrepublic-activity-6974084143504613376-MgwK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Ani tentokrát vás nemůžeme ochudit o pár obrázků z akce.