Zahájili jsme plesovou sezónu

A to ve velkém stylu. 5.1.2024 proběhl v teplickém divadle KRUŠNOHORSKÝ PLES pořádaný agenturou #DAGEST. Partnerská Mostecká montážní a.s. byla generálním partnerem plesu a Aeras se zúčastnil nejen osobně, ale i jako partner. Kromě společenského a kulturního měl ples rozměr i charitativní, jak si budete moci sami prohlédnout na fotografiích na https://www.krusnohorskyples.cz/. Srdečně vás zveme a už teď se těšíme na příští ročník – 10 ledna 2025!

Rekonstrukce jemného eliminátoru kapek a oprava absorbéru B5 Elektrárny Počerady

Sdružení firem Aeras, s.r.o. a ESB, a.s. úspěšně dokončilo opravu odsiřovacího absorbéru na bloku B5 v elektrárně v Počeradech. Kromě revitalizace celého zařízení byl instalován nově 3. stupeň odlučovače kapek, díky kterému je snížen kapalný úlet z absorbéru. Garantovaná hodnota snížení kapalného úletu (snížení min. o 15 mg/Nm3 oproti stavu před instalací) byla splněna s velikou rezervou

Změna domény na .cz

Od března společnost Aeras přešla plně na doménu aeras.cz. Dříve používaná doména .pro bude v průběhu roku deaktivována, proto prosíme o změnu případně uložených emailových adres, záložek apod.

Všechny emailové adresy i webová adresa zůstavají stejné, mění se pouze přípona z .pro na .cz

Děkujeme za pochopení

Vedení společnosti

XXIV Sympozjum Energetyka Bełchatów 2022

Také tento rok se Aeras zúčastnil tradičního setkání energetiků v Polsku, i tentokrát pod záštitou agentury CzechTrade. Mnoho zajímavých schůzek a kontaktů proběhlo i za účasti ministerského rady Jakuba Rudyho a vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Ivo Šipla. Oběma děkujeme za podporu na polském trhu a věříme, že se budeme potkávat i nadále. Osobně se zúčastnil i pan Kirk Larsen z Dánska jako reprezentant firmy FLSmidth pro technologii Coromax®.

https://www.linkedin.com/posts/ivo-%C5%A1ipl-7a9019189_energetykabeagkchataejw-export-czechrepublic-activity-6974084143504613376-MgwK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Ani tentokrát vás nemůžeme ochudit o pár obrázků z akce.

Generální oprava a upgrade elektrofiltru v Chorzowě

Aeras dokončil loňský rok modernizaci prvního elektroodlučovače na elektrárně ČEZ v Chorzowě. Kromě samozřejmého dodržení kvality a termínů se může pochlubit i výrazným snížením emisí TZL – pohybují se dlouhodobě pod 5 mg/Nm3 společně se snížením energetické náročnosti provozovaného zařízení.

Obrázky ze symposia v Belchatowě

Chceme poděkovat kanceláři CzechTrade ve Varšavě za přípravu českého stánku, na kterém jsme měli možnost prezentovat společně s panem Larsenem z FLSmidth řešení upgrade elektrických odlučovačů za velkého ohlasu našich polských partnerů. Více o události zde:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6846064962297757696/

Rozhodli jsme se s Vámi podělit o několik obrázků ze symposia. Sluší nám to, co myslíte?

Aeras Vás zve na symposium Energetika v Belchatowě

Aeras bude tento rok ve spolupráci s agenturou Czech Trade a společností FLSmidth vystavovat na stánku v rámci symposia „Energetyka Belchatów“. Jste srdečně zváni zúčastnit se naší prezentace na místě, případně si vyslechnout přednášku na téma zvyšování účinnosti elektroodlučovačů pro dosažení platných BAT/BREF limitů.

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si oznámit, že rozhodnutím společnosti došlo ke změně sídla společnosti na:

Aeras, s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 – Stodůlky

Prosím o užívání nové adresy v další komunikaci, fakturaci a podobně. Stávající smluvní vztahy zůstávají nadále v platnosti.

Sídlo společnosti

BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší

ČHMÚ Ostrava zahájil projekt hledající odpověď na ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?”

Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. K řešení úkolu bude využito celkem osm měřicích míst. Na základě analýzy meteorologických podmínek a moderních nástrojů matematického modelování (receptorový model
PMF) získáme souhrnné celoroční posouzení kvality ovzduší. Odpověď na základní projektovou otázku bychom měli znát ve druhé polovině roku 2022.

Zdroj: Tisková zpráva ČHMÚ.

Aeras je hrdým držitelem certifikátu ISO 9001:2016

Všechno, co děláme, se snažíme dělat nejlépe, jak umíme. A pokud existují postupy a principy, které v tom pomáhají, není důvod se jim vyhýbat. Proto jsme absolvovali certifikační audit a obstáli na výbornou. Je to další krok v našem závazku dodávat řešení, která jsou technicky pokročilá, spolehlivá a zároveň poskytují zákazníkům maximální hodnotu. .

Upgrade elektroodlučovače v Plzni

EO v PLTEP po upgrade

EO v Plzeňské teplárenské se dočkal rekonstrukce v podobě zlepšení navádění a distribuce spalin, nových vysokonapěťových mikropulzních zdrojů Coromax® a mechanických úprav a odvděčil se za to úletem TZL v rozmezí 2,2 -7,9 mg/Nm3.

Výsledné emise prachu na komíně jsou podle garančního měření v rozmezí 1,4 – 1,8 mg/Nm3. Na 23 let starou technologii to nejsou špatné výsledky, co myslíte?