Dávkovací zařízení

Dávkovací zařízení FLSmidth Pfister na rozdíl od konkurence využívá gravimetrickou metodu dávkování sypkých hmot. Tento princip umožní mnohem přesnější dávkování než v případě běžného volumetrického (na bázi objemu tzn, kubických metrů,  což je princip pásových, řetězových – redlerů,  šnekových apod ) dávkování materiálu. Slouží pro dávkování všech typů uhlí vč. drceného a prachového, lignitu a všech druhů biomasy, sorbentů typu aktivního uhlí a vápenného hydrátu či sody bicarbony.

Hlavní výhody:

  • přesnost dávkování je ±1%
  • jakkoliv je zařízení rozměrů podstatně menších než alternativní šnekové, skipové nebo pásové dopravníky, dosahuje průtočné množství snadno více než 100 tun/h
  • menší nároky na prostor
  • díky procesoru speciálně vyvinutému pro tuto aplikaci tzv. Prospective control – ProsCon® system lze sledovat průtočné množství on-line, což umožňuje okamžitou evidenci spotřebovaného materiálu
  • díky jednoduché ale pevné konstrukci dochází k minimální abrazi a otěru komponent zařízení
  • zařízení je jednoduché a odolné konstrukce, tudíž velice spolehlivé s minimem poruch a odstávek
  • zařízení je odolné proti větším kusům cizích předmětů jako kameny, kusy dřeva, železa apod., tzn. opět není nutno přerušovat provoz, v případě menších kusů je problém odstraněn zpětným chodem, v případě velkých kusů ProsCon zastaví rotaci, přístupem zespoda je cizí kus snadno odstraněn
  • zařízení je vzduchotěsně uzavřeno   a lze dodat v nevýbušném provedení
  • výroba celého zařízení vč. sestavení probíhá v Německu, instalace, připojení a předání do provozu vč. zaškolení obsluhy je provedeno odborným pracovníkem Aeras nebo FLSmidth
  • celý provoz je téměř bezobslužný