O nás

Aeras, s.r.o. je firma s posláním pomoci našim zákazníkům a partnerům vyrábět energii maximálně šetrně k životnímu prostředí a přitom provozně a nákladově efektivně. Všichni v Aerasu se pohybujeme v oblasti energetiky již řadu let a věříme v další budoucnost tohoto nelehkého oboru.

Naše portfolio zahrnuje čištění odpadních plynů ode všech tuhých i plynných znečišťujících látek, specializujeme se na snižování obsahu TZL ve spalinách, zejména na zvyšování účinnosti stávajících elektroodlučovačů. To umožňuje našim zákazníkům dostát svým ekologickým závazkům v oblasti emisí popílku a rtuti při současném snižování vlastní spotřeby energie.

Navrhujeme a realizujeme i studie a projekty na zvýšení energetických úspor, a to nejen zachytáváním odpadního tepla, ale i např. zachytávání a dalším využitím energeticky bohatých plynů jako vedlejších produktů výrobních procesů.

Majetkově jsme propojeni se společností Mostecká montážní a.s. Mostecká montážní vlastní 25% strategický podíl v Aerasu, což nám umožňuje ve vzájemné spolupráci nabízet zákazníkům projekty s vysokou přidanou hodnotou a velmi hlubokým stupněm vlastních služeb a dodávek, zahrnujících inženýring, projektovou dokumentaci, (de)montážní a stavební práce, realizace strojní, elektro i MaR včetně předání  a uvedení do provozu.

Na českém, slovenském a polském trhu jsme pro oblast energetiky partnerem divize Airtech dánské firmy FLSmidth.

#