Pomáháme

Jsme hrdým partnerem následujících organizací a akcí:

LILA  Domov pro postižené děti Otnice, p. o.

Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče

Podpořili jsme dívčí oddíl při příležitosti Výročí 60.let házené v Milevsku

Rezekvítek, z. s.

Hlavní náplní je péče o zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a významné krajinné prvky.

TJ BOŽETICE

Oddíl ledního hokeje Božetické plameny

Kateřina Kašparová

Kateřina Kašparová

Katka je držitelka národního rekordu v běhu na 12 hodin (133 km) a několika dalších pozoruhodných úspěchů v ultra bězích včetně druhého místa na Spartathlonu 2018.