Hybridní filtry

Hybridní filtry 
Hybridní filtrační technologie je ideálním řešením pro zlepšení účinnosti odprášení stávajícího elektrického odlučovače. Hybridní filtr je kombinace technologie elektrického odlučovače a technologie tkaninového filtru.
Máme dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v v oblasti snižování znečištění ovzduší, včetně vylepšení, která zvyšují výkonnost, efektivitu a životnost stávajícího zařízení.
Pomocí hybridního filtru je část vašeho elektrického odlučovače upravena tak, aby fungovala jak s technologií EO, tak s látkovým filtrem. Původní část EO zachytává většinové množství prachu, zatímco část tkaninového filtru odstraňuje jemné částice. Tímto způsobem hybridní filtr zajišťuje maximální účinnost v odstraňování částic. Je také méně nákladný než nový látkový filtr s nižšími provozními náklady.

Vlastnosti a výhody
Zvýšený výkon – zvýšení účinnosti zachycování prachu a především emisí jemných částic, a to i v případě, že je část EO vypnutá.
Významná energetická účinnost – méně prachu na filtračních hadicích vede k nižší tlakové ztrátě, k menšímu počtu regeneračních cyklů a úsporám stlačeného vzduchu.
Větší spolehlivost – konstantní nízké emise i přes různé provozní podmínky.
Nákladově efektivní – použití stávající struktury EO a menší nároky na tkaninový filtr činí hybridní řešení výrazně levnější.