Předání druhého elektrofiltru v Chorzowě do provozu

Ing. Jakub Štech u zařízení Coromax v Chorzowě.

V prosinci loňského roku společnost Aeras předala zákazníkovi již druhý elektrostatický odlučovač po komplexní opravě, jejíž stěžejní částí bylo zvýšení účinnosti odprášení v elektroteplárně v polském Chorzowe na 110 MW bloku spalujícím mix biomasy a uhlí.  Součásti projektu byla kromě mechanické opravy i výměna systémů na první sekci a dodávka pulsního zdroje Coromax® pro zvýšení účinnosti odprašování. Jak projekt probíhal a jaké jsou výsledky jsme se zeptali vedoucího realizace pana Jakuba Štecha.

Jaké jsou výsledky projektu s ohledem na zadání a byla splněna očekávání investora?

Požadovaný garantovaný parametr úletu TZL byl stanoven na 11 mg/Nm3; nyní dosahujeme aktuálního úletu 4 mg/Nm3. Zadání bylo splněno a dokonce jsme předčili očekávání investora. Tyto výstupní parametry úletu nejsou jen výsledkem krátkodobého sledování elektrostatického odlučovače od uvedení do provozu na podzim roku 2022, ale především jsou prokázány provozováním elektrostatického odlučovače na bloku I, který je v provozu již od podzimu 2021. Tedy déle než rok dosahujme nižších úletů a zároveň šetříme elektrickou energii na provoz zařízení.

Co bylo na projektu nejnáročnější?

Tady bych odpověď rozdělil vzhledem k I. a II. etapě.

I. Etapa probíhala v období covidu a opatření s tím spojených, což vyžadovalo řadu administrativních úkonů při realizaci zakázky v zahraničí. Dále pak nepředvídatelná situace s nedostatkem zámořských transportních kapacit při dodávce zařízení z výrobního závodu, což ohrožovalo konečný termín uvedení zařízení do provozu.

V roce 2022 při realizaci druhého bloku byly montážní práce realizovány se stísněném prostoru mezi budovami, kde jsme museli spolupůsobit s dalším zhotovitelem v rámci generální opravy bloku II.

Díky profesionální spolupráci kolegů, našich dodavatelů a investora se podařilo všechny překážky překonat a úspěšně předat oba elektrostatické odlučovače v termínu do provozu.

Je možné tyto zkušenosti přenést na další projekty?

Z každého realizovaného projektu si odnášíte nové zkušenosti a v tomto případě tomu nebylo jinak. Navíc se jednalo o první realizaci v zahraničí pro firmu Aeras, během které jsme navázali kontakty s potenciálními zákazníky a začali spolupracovat s novými dodavateli.

Jaká byla spolupráce s ČEZ?

Spolupráci s CEZ Chorzow hodnotím velmi pozitivně, protože jsme během více než dvouleté spolupráce byli schopni společně najít konstruktivní řešení v různých situacích a fázích projektu.