Coromax

Pulzní systém Coromax®
Coromax je pokročilý vysokonapěťový napájecí zdroj pro elektrické odlučovače.

Pomocí této patentované technologie jsme schopni zvýšit účinnost EO a pomoci dodržet zpřísněné limity EK od roku 2021 za minimálních odstávek a přiměřených investičních nákladů.

Výhody Technologie Coromax:

–       Významně omezuje vznik zpětné korony
–       Redukuje množství přeskoků
–       Umožňuje individuální regulaci stejnosměrného napětí, pulzního napětí a frekvence

Výsledkem je:

–       Snižuje emise i z jemných částic prachu s vysokým měrným elektrickým odporem
–       Úspora energie
–       Možnost použití širšího rozsahu paliv

Zachytávání nejjemnějších částic prachu s vysokým měrným elektrickým odporem je dosaženo vytvořením speciální vlnové křivky napětí tvořené konstantním základním napětím a impulzním napětím. Na obrázku je výstupní napětí jednotky Coromax porovnáno s výstupním napětím typickým pro standardní vysokonapěťové zdroje.

Reference:

S více než 500 jednotkami instalovanými po celém světě se pulzní systém Coromax stal preferovaným vysokonapěťovým napájecím zdrojem pro uhelné elektrárny i ostatní technologie.

Vysokonapěťové systémy Coromax mohou být instalovány na nových EO nebo jimi mohou být dodatečně dovybaveny stávající EO pro zvýšení jejich účinnosti odlučování. Vysokonapěťový systém Coromax umožňuje snižovat emise prachu o 30 až 50% oproti standardně  používaným zdrojům, přičemž významně snižuje spotřebu elektrické energie, zejména u prachových částic s velkým měrným elektrickým odporem.

Napěťový průběh aplikovaný na EO (napájení impulsem)