Úspěšná ekologizace bloku B6 v Počeradech

Aeras v konsorciu s Mosteckou montážní a.s. a ve spolupráci se Steinmüller Engineering GmbH v rámci rekonstrukce bloku B6 dodal vrstvu Tray do absorbéru odsíření na bloku B6 v elektrárně Počerady. Díky této technologii jsou garantované emise TZL < 8 mg/Nm³ (6%O2, suché) dosaženy s velkou rezervou při vynaložení velmi nízkých investičních nákladů.