Ohlasy ze semináře Práškové aktivní uhlí pro energetické bloky

Za velkého zájmu odborníků z nejvýznamnějších energetických firem proběhl seminář na téma snižování emisí Hg dávkováním aktivního uhlí. Byl rozdělen do dvou dnů a vystoupili kromě Dr. Pilaře z ČVUT i firmy Cabot, Vulcascot, Rataj, FLSmidth Pfister a Aeras. Byly diskutovány nejrůznější metody oxidace a záchytu rtuti, zásady pro intenzifikaci EO či TF pro zvýšení záchytu, druhy, složení a způsoby dávkování aktivního uhlí. Řešila se otázka halogenizace aktivního uhlí, bez které je proces neúčinný, ale vysoká koncentrace může způsobovat nežádoucí korozi zařízení. Zajímavá byla technologie gravimetrického dávkování pro minimalizaci provozních nákladů díky přesnému a spolehlivému dávkování.

Důležitá jsou vždycky specifika jednotlivých provozů. Jak uvedl Ing. Václavík: …představa, že připojíte mobilní zařízení, začnete dávkovat aktivní uhlí a všechno bude vyřešeno je zcela lichá. Ke každému procesu se musí přistupovat individuálně a respektovat jeho specifika“. Dr. Pilař doplnil, že na základě měření nejsou stejné podmínky ani v různých kotlích na jedné lokalitě.

Účastníci semináře odcházeli spokojení a vyzbrojeni novými poznatky.