Znečištěný vzduch je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí

Převzato z The Guardian

Podle britského deníku více než 95% světové populace dýchá znečištěný vzduch, především stále rostoucí populace ve městech. Nůžky mezi kvalitou vzduchu ve vyspělých a rozvojových zemích se dále rozevírají. Od roku 1990 se rozdíl mezi nejméně a nejvíce znečištěnými oblastmi zvýšil z šestinásobku na jedenáctinásobek.

Světová zdravotnická organizace považuje znečištění ovzduší za největší globální ekologický problém (více zde) s více než šesti miliony úmrtí ročně způsobených znečištěným vzduchem.