Mapa znečištění ovzduší v reálném čase

Na stránkách
https://aqicn.org/map/europe
najdete stovky lokalit z celého světa sledující stav kvality ovzduší (zaměřený na emise tuhých znečišťujících látek PM10).