Tkaninový filtr v Teplárně Olomouc úspěšně dokončen

V září se povedlo uvést do provozu a předat do užívání tkaninový filtr pro Veolia Energie ČR, a.s. Smluvní hodnota emisí TZL byla stanovena na 7 mg/m3, při jednorázovém ověřovacím měření bylo dosaženo asi 2 mg/m3. Děkujeme všem partnerům za pomoc při dokončování tohoto díla, které sníží emise polétavého prachu na Olomoucku.